Egzaminy Cambridge

Egzaminy Cambridge są to ustandaryzowane testy, z których najpopularniejszym jest znany i u nas w kraju First Certificate. Sprawdzają one wiedzę ogólną z języka angielskiego w podstawowych obszarach jego użycia: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Egzaminy Cambridge dzięki swojej rozpoznawalności otwierają wiele możliwości edukacyjnych i zawodowych- są respektowane na wielu uczelniach wyższych i instytucjach co często może pomóc w procesie rekrutacji.

Dlaczego kładziemy nacisk na egzaminy Cambridge?

Certyfikaty Cambridge są ważne bezterminowo i są prestiżowym dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w Polsce i na świecie. Są wydawane przez renomowany ośrodek egzaminacyjny – Cambridge Assessment English, który jest częścią Uniwersytetu Cambridge.

Każdy egzamin zawiera szczegółowy opis znajomości poszczególnych umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz mówienie.

Egzaminy Cambridge dzięki swojej rozpoznawalności otwierają wiele możliwości edukacyjnych i zawodowych- są respektowane na wielu uczelniach wyższych i instytucjach co często może pomóc w procesie rekrutacji.

Kontakt

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami!